NETVÆRKSPROGRAM:

Cybersikkerhed (ØST)

Gennem cases og hands-on-erfaring klæder vi dig på til din virksomheds fremtidige Cybersikkerhed.

Vi går i dybden med, hvordan du og din organisation i nutidens og fremtidens samfund forholder jer til cybersikkerhed i takt med den øgede digitalisering og teknologiske udvikling.

Cybersikkerhed er kommet øverst på dagsordenen hos de fleste myndigheder, organisationer og private virksomheder, fordi truslen om cyberangreb er stadigt stigende. Men hvad indebærer en styrket cybersikkerhed? og hvordan griber man det an i praksis? Ved at bryde cases ned i bidder, ser vi nærmere på din “Cybersikkerheds værkstøjskasse”.​

Danmark er et af verdens mest digitaliserede lande og med den stigende grad af digitalisering, både før og efter Coronakrisen, er det kun blevet endnu vigtigere, at man har styr på sin cybersikkerhed.

Netværket henvender sig til ledere, som er interesseret i, at få en praksisnær forståelse af cybersikkerhed og derved blive klædt bedre på, til at tage strategiske beslutninger omkring cybersikkerhed.

Program 2023

TBA 2023, KØBENHAVN

Awareness – Sikkerhed fra afdeling til afdelinger

Til dette møde vil Tobias sætte fokus på hvordan man kan videregive følsomme informationer, til andre respektive afdelinger i en organisation.

Dertil vil Tobias komme ind på, hvordan man sikrer at informationer ikke bliver uddelt forkert, samt hvordan de andre afdelinger tager imod/forstår vigtigheden i sikkerheden omkring følsomme informationer.

Tobias-Borg-300x200

Tobias Borg Pedersen, Partner, Senior Security Advisor & Head of GRC Team, Institut for Cyber Risk

13. JUNI 2023, KØBENHAVN

Hvordan taler man i øjenhøjde?

 Til dette møde vil Torben Kjær, Group CIO hos Aller, dele sine erfaringer omkring, hvordan man kan få sin direktion og bestyrelse til at prioritere cybersikkerhed højere, både strategisk og økonomisk.

​Vi vil til møde dele råd/tips og erfaringer i, hvordan man bliver bedre til at lede opad i en organisation, samt få formidlet cybersikkerhed som en central del af både forretningen og det strategiske. Torben vil tage udgangspunkt i sine egne erfaringer og konkrete cases, hvor det er lykkes at bringe cybersikkerhed helt ind i kerneforretningen.

torben-300x300

 Torben Kjær, Group CIO, Aller

05. SEPTEMBER 2023, KØBENHAVN

KMD-dag

 På dette netværksmøde vil NIS2 være værter.

De vil komme ind på hvad man skal forberede sig på og hvordan man skal forholde sig som organisation, når Direktivets endelige krav er fastlagte og etablerede.

En ekspert fra NIS2 vil holde oplæg på dagen, samt gennemgå væsentlige problematikker og dele sin viden.

KMD-300x231

 NIS2

14. NOVEMBER 2023, KØBENHAVN

Medlemmernes eget valg

 Vi vil til dette møde afholde en netværksaften, hvor vi tager ud og spiser med god mad og vin.

Til aftenens indhold har I gennem sæsonen selv bestemt indlægsholderen, og emnet for dagen. Vi ser frem til at byde jer på en hyggelig og inspirerende aften i gode omgivelser.

Illustration-corporate-learning-3-300x300

Moderator

 Alle møderne faciliteres af en fast facilitator og med besøg af en toneangivende aktør på nicheområdet, der deler egne erfaringer og lægger op til diskussion.

​Moderatoren er David Guldager, som i over 12 år har gjort en dyd ud af at teste og analysere de seneste teknologiske og digitale tendenser på markedet. Han har formidlet sin viden til danskerne på diverse medieplatforme lige så længe, og arbejder i dag både som fagkonsulent, tv-vært og foredragsholder rundt omkring i landet.

​David er initiativtager til flere projekter inden for tech-området, som både tæller Skandinaviens første smarte hjem, messe og konferencer og flere tv/video og podcast programmer.

Deltagelse & Medlemskab

Medlemskab af et Netværk tegnes forud og dækker 4 netværksmøder og summit. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.

Ny sæson: Fokus

Hvordan er samspillet mellem nye teknologiske løsninger og cybersikkerhed?

Den stigende digitalisering giver et behov for en øget cybersikkerhed, som dag for dag blot bliver større.

Vores talere går i dybden med, hvordan samspillet af nye teknologiske løsninger og cybersikkerhed har udspillet sig tidligere igennem konkrete cases og give eksempler på, hvilke behov der kan opstå fremadrettet.

Hvordan indbygges cybersikkerhed som en del af virksomhedens prioriteringer?

Længe har det været på dagsordenen for mange organisationer, men mange har ikke vidst hvordan det skulle gribes an.

Det vil vores talere udspecificere ved at bryde konkrete cases ned i bidder, således det klæder deltagerne på til at skabe deres egen opdaterede “cyber-værktøjskasse”.

FAKTORx

FaktorX er et netværkselement der har til formål at danne tættere relationer og foranstalte sparring blandt medlemmerne imellem alle netværksmøder. Til hvert netværksmøde præsenterer to medlemmer begge en udfordring, eller en mulighed, der vedrører netværkets fokus. De resterende medlemmer får hver især tre minutter til at skrive et forslag eller en løsning til den udfordring eller mulighed som de to respektive medlemmer præsenterer. Alle input samles og løftes i plenum. De to medlemmer der fremlagde en udfordring eller mulighed, er ansvarlige for at udvælge de tre mest relevante input fra de resterende medlemmer.

De tre medlemmer, hvis input er blevet udvalgt af de to præsenterede medlemmer, finder hver især 30 min i deres kalendere til et virtuelt møde med ét af disse to medlemmer. Således har begge parter anledning at gå i dybden med både udfordring eller mulighed, samt løsning eller forslag til denne. Alle tre møder afvikles inden næste planlagte netværksmøde.

Artikler om cybersikkerhed på TechSavvy.media

This site is registered on wpml.org as a development site.