Jonas Moll, medstifter af Vital Beats.
Healttech-innovation er en balancegang mellem det praksisnære og de vilde ideer
Healttech-innovation er en balancegang mellem det praksisnære og de vilde ideer

God innovation i sundhedssektoren opstår i mødet mellem klinikere og eksterne eksperter. Derfor skal vi skabe en system, der kan få de to parter kan mødes.

God innovation i sundhedssektoren opstår i mødet mellem klinikere og eksterne eksperter. Derfor skal vi skabe en system, der kan få de to parter kan mødes.

Sundhedssektoren har gang i en transformation, hvor problemer løses med nye, digitale værktøjer, som bliver en del af hverdagen for læger såvel som patienternes møde med sundhedssystemet.

Mange af forslag til nye løsninger kommer fra små innovationsteams og startups, og det stiller nogle særlige krav. I sundhedssektoren gælder nemlig nogle andre spilleregler end for tech-startups i andre brancher. For sektoren er fuld at specialviden og kliniske krav, som er nødt til at leve op til for at løse reele problemer. Derfor kræver det både startupånd og klinisk knowhow – men hvordan kombinerer man de to i praksis?

”Læger bygger alle deres beslutninger på eksisterende evidens, hvorimod iværksættere forsøger at udvikle noget, vi ikke har gjort før. Hvis læger forsøger at behandle på en ny måde, får de skældud, og forsøger innovatoren at gøre noget, der er gjort før, er det en dårlig businesscase,” siger Martin Vesterby, der er director for Inno-X Healthcare – et innovationstilbud til læger – og selv er iværksætter bag healthtech-startuppet Visikon og Stauning Whisky.

Selvom det er et modsætningsforhold mellem lægegerningen og startup-culturen, er der brug for begge dele, hvis et healthtech-startup skal lykkes. Derfor mener han også, at det er vigtigt, at vi får skabt nogle metoder og systemer, så sygehuse og eksterne innovators kan mødes, hvis vi skal opnå reel innovation.

”Det betyder, at vi som land og som sundhedssektor skal være bedre til at åbne dørene op for unge mennesker, ofte nogle der er lidt skæve i deres faglighed, for at kigge på problemerne i sektoren. Det er ikke fordi klinikere ikke er vigtige. Men jeg tror, at det ofte går i retning af forbedringer, hvis man lader klinikerne styre, i stedet for radikale, nye løsninger, der kan blive til startups,” siger Martin Vesterby.

Martin Vesterby
Martin Vesterby, director for Inno-X Healthcare – et innovationstilbud til læger.

Når research bliver startup

Vital Beats er ét af de danske healthtech startup, der har fundet en vej til at kombinere klinikken med udviklingskraft indenfor IT. Med baggrund i softwareudvikling fik de to stiftere under deres ph.d. adgang til at undersøge arbejdet og processerne på en hjerteafdeling sammen med klinikere fra afdelingen.

”Den arbejdspraksis vi undersøgte var, hvordan læger behandler pacemaker-patienter. Det er jo kernen i god innovation: At man forstår den praksis, man designer til. At man forstår det domæne og den arbejdspraksis, som man forsøger at ændre. Og den er man nødt til at forstå virkelig grundigt for at være sikker på, at det er reelt problem som er værd at løse,” siger Jonas Moll, der er medstifter og CEO i Vital Beats.

Det fem år gamle startup blev skabt som et spinout fra Københavns Universitet, og er bygget gennem tæt samarbejde med læger på Rigshospitalet, besøg hos patienter, feltstudier og workshops fandt, som satte de to softwareudviklere i stand til at finde et reelt problem, som de kunne løse med deres it-faglighed:

Som hjertepatient behøver man ikke komme på hospitalet til tjek, for pacemakeren kan sende data trådløst. Men den konstante overvågning af hjerterytmen skaber enorme datamængder: 100.000 hjerteslag i døgnet pr. patient. Har man 1000 patienter der overvåges, giver det 700 mio. hjerteslag om ugen. Derfor vil man gerne have en computer til at stå for overvågningen, så speciallægerne ikke drukner i rutinetjek.

”Vi laver beslutningsstøtte til behandling af pacemaker patienter. Vi giver kardiologerne et AI-baseret værktøjer, så de hurtigt kan overskue, hvilke patienter, der har brug for akut hjælp, og hvilke der har det fint. Med det værktøj kan klinikerne bruge deres tid på det, de er gode til: Når man har identificeret de hjerteslag, der potentielt er farlige, skal der en kardiolog ind og nærstuderende dem,” siger Jonas Moll.

I dag en selvstændig virksomhed med 10 ansatte, og software kører på en række hospitalsafdelinger i Danmark.

Med kunstig intelligens kan Vital Beats overvåge de enorme datamængder fra pacemakere.

Ydmyghed begge veje

Innovation kan godt udspringe fra klinikerne selv. Faren er bare, at ”plejer” får magtens, og der kan det være godt at få eksterne innovatører ind.

”Vi tror, at det er klinikerne, der skal se problemerne og pege på dem. Måske skal vi gøre det omvendt og få andre eksperter ind. De folk der sidder i klinikken, ser ofte ikke problemerne fordi de lider af husblindhed. Så ved at åbne op og få andre ind, der er eksperter på andre områder, kan de se nogle nye problemer,” siger Martin Vesterby.

Med sådan en outside-in fokus på innovation får lateral integration mulighed for at slå igennem: Nogle der kommer udefra med en løsning, der fungerer i en anden kontekst, bærer det ind og integrerer det i et nyt område, hvor det ikke har været anvendt tidligere.

”Klinikere har brug for healthcare startup, og healtcare startup har brug for klinikere. Det kræver noget fra begge sidder. Fra den kliniske verden kræver det, at vi har en speciel type af klinikere, som er for, at nogle kommer med nye tanker om, hvordan man kan behandle og løfte kvaliteten,” siger han, og fortsætter.

”Og de startups, der har tænkt sig at arbejde ind i sundhedssektoren, skal være ydmyge om at få de ressourcer ind, de har brug for, for at begå sig i sektoren. Til regulatoriske krav og dokumentation af effekt skal de samarbejde med klinikere og forskere, for ellers får de aldrig solgt deres løsninger,” siger Martin Vesterby.

Forandringer kommer med evidens

Selvom klinikernes arbejde i høj grad er afhængig af evidens, mener Vital Beats ikke, at branchen i særlig grad modarbejder ændringer. Som startup bør man bare – uanset branche – have argumenterne på plads, hvis man vil skabe radikale ændringer.

”De hjertelæger, vi arbejder med på Rigshospitalet, er vant til at lave forskning, og vandt til at konstant tænke i, hvordan deres arbejde kan ændres. Så jeg synes ikke, vi møder så meget modstand. Det handler som startup om at man kan give et ordentligt argument, som også er databaseret, på, hvorfor man skal ændre sin arbejdspraksis,” siger han.

Skaleringspotentiale kræver diversitet i teamet

Vi har en kæmpestor untapped ressource i klinikken på nuværende tidspunkt, og finder vi rigtig greb for at skabe skalerbare virksomheder, har vi potentiale til at lave startups der ikke bare adresserer danske problemstillinger, men globale problemstillinger. Og det kræver måske et større mix af skills.

”I Danmark er vi mestre i at lave lokale innovationsprojekter der fejler, når de skal skalere. Derfor ville jeg ønske, at vi fik flere fagligheder med fra start, så vi bedre understøtter skalering,” siger Martin Vesterby.

Selvom den praksisnære tilgang klinikerne har er afgørende for at finde frem til de reelle problemer, kan det også stå i vejen for en løsnings skalerbarhed, fordi den fra start bliver skræddersyet til at løse et meget specifikt problem på en specifik afdeling.

”Hvorfor har vi seks forskellige måder at afdække på til en hofteoperation? Nogle afdelinger har fået en mega god ide, men den er svær at få flyttet, fordi afdelingerne tror, de er helt unikke. Derfor er min påstand, at vi skal have nogle ind, der tør tænke vildere, og som tør tænke i løsninger der ikke bare rammer det sted, hvor observationen er gjort, men som noget mange patienter kan få glæde af,” siger Martin Vesterby.

FLERE FRA COMMUNITY
Mest læste
This site is registered on wpml.org as a development site.