Fintech skal gøre finansmarkedet til folkeeje og skabe jobs
Fintech skal gøre finansmarkedet til folkeeje og skabe jobs

Den finansielle sektor er under massiv transformation og den teknologiske udvikling vil også have indflydelse på den traditionelle industri. I sidste måned offentliggjorde SIRI-kommissionen to rapporter, der identificerer og prioriterer anbefalinger til hvordan Danmark skal understøtte udviklingen inden for fintech i fremtiden.

Den finansielle sektor er under massiv transformation og den teknologiske udvikling vil også have indflydelse på den traditionelle industri. I sidste måned offentliggjorde SIRI-kommissionen to rapporter, der identificerer og prioriterer anbefalinger til hvordan Danmark skal understøtte udviklingen inden for fintech i fremtiden.

Den finansielle sektor i Danmark skal styrkes og både finansielle institutioner såvel som forbrugerne skal være i stand til at omfavne udviklingen, når det begynder at gå rigtig stærkt. To nye rapporter peger på at teknologien skal skabe fremtiden finansielle ydelser om vi vil låne, invester eller overføre penge til hinanden. Som borgere skal vi vænne os til at den traditionelle filialrådgivning i fremtiden vil foregå på en online platform og så skal vi omfavne nye teknologier som kunstig intelligens, chatbots og blockchain.

I deres rapport ’Fintech i fremtidens Danmark’ konkluderer SIRI-kommissionen, at der fra politisk hold skal udvikles en national strategi for arbejdet med fintech. Den indsats skal indsamle erfaringer fra ændringerne i finanssektoren, som kan bruges konstruktivt i andre sektorer under forandring

I rapporten fremhæver arbejdsgruppen, der består af en række centrale aktører fra den finansielle industri, at Copenhagen FinTechs brede klynge-samarbejde kan inspirere andre industrier. Copenhagen FinTech skaber ifølge rapporten rum til kreativ fornyelse i en meget traditionel og til tider konservativ finansiel sektor. Ligesom i det odensiansk robotmekka er man tæt knyttet på partnerorganisationer der kan bidrage med sektorbaseret innovation og fornyelse og som på forhånd er engageret i samspil med universiteter og startups.

“Det har været helt afgørende for Copenhagen FinTech’s succes, at vi fra starten har været bredt funderet i økosystemet. Vores status som Innovationsnetværk betyder at et tæt samarbejde med universiteterne og at vi får adgang til den seneste forskning og udvikling,” siger Thomas Krogh Jensen, der er CEO i Copenhagen FinTech, har været med i arbejdsgruppen for rapporten og fortsætter:

”Det faktum, at vi har både startups og de etablerede finansielle institutioner dybt involveret i initiativet er helt unikt og skaber en klar konkurrencefordel i forhold til de fleste andre lande på globalt plan.”

Endvidere konkluderer rapporten at:

  • Regeringen skal samle centrale aktører til at undersøge potentialer og udfordringer ved digitale valutaer
  • Regeringen og KL skal støtte forsøg med lokal valuta
  • Der skal defineres en fælles branchestandard for open banking og API’er.

Fintech på den globale scene

Fintech-sektoren oplever markant vækst. Ikke kun i Danmark men også på globalt plan i både avancerede og udviklingsøkonomier. Internationaliseringen bringer både muligheder og udfordringer med sig. Google, Amazon, Facebook og Apple tilbyder i dag finansielle løsninger og får adgang til forbruger-data på niveau med klassiske banker og det EU’s disruptive betalingsdirektiv, PSD2, trådte i kraft ved indgangen til i år, for at skabe større konkurrence mellem internationale aktører – både stor som lille – men i ligeså høj grad også for at øge innovationen i den finansielle sektor.

Rapporten ’Fintech – En international Kortlægning’ er udgivet synkront med SIRI-kommissionens anbefalinger og peger også på klyngestrukturen som en faktor, der kan løfte niveauet op i verdensklasse.

“Flere udviklingstrends understreger, at den danske fintech klynge har potentialer til at udvikle sig til et stærkt økosystem i snitfladen til it og finans. I den sammenhæng kan det ikke nok understreges, at som en lille åben økonomi er det afgørende, at fremtidige indsatser inden for fintech bliver båret af et stærkt internationalt udsyn og samspil som en afgørende vækst- og innovationsfaktor,” skriver Hanne Shiparo fra Hanne Shiparo Futures i rapporten.

I et andet afsnit i rapporten skriver Hanne Shiparo:

“Nogle regeringer har valgt at satse offensivt på at understøtte fintech virksomhedernes rammebetingelser. Initiativerne er delvist et modspil i forhold til de store multinationale selskaber som Google, Apple, Alipay og frygten for, at de ellers vil sætte sig på innovationen på en kritisk infrastruktur som finans. Men fintechvirksomhederne ses også som et vigtigt led i udviklingen af nye forretningsmodeller som platformsløsninger og økosystemer. Det kan være til gavn for SMV’er, som ad den vej kan få nye markedskanaler.

Fintech booster beskæftigelsen

Hos Copenhagen FinTech er man ikke i tvivl om at der skal investeres ressourcer i at positionere Danmark internationalt som et fintech-fyrtårn.

”Hvis vi skal fortsætte udviklingen i samme hastighed fremadrettet, er det nødvendigt at vi får sat fintech på dagsordenen som en national styrkeposition. Vi ved fra vores udenlandske samarbejdspartnere, at Danmark skaber innovative fintech løsninger af meget høj kvalitet og der er ingen tvivl om, at fintech har potentialet til at blive et nyt eksporteventyr og skabe vækst og nye arbejdspladser. Det viser de indledende resultater allerede,” siger Thomas Krogh Jensen.

En ny rapport fra analysevirksomheden Oxford Research bekræfter, at fintech i Danmark har fart på. Antallet af fintech startups i Danmark er steget fra ca. 70 i 2015 til ca. 195 i 2018. Ifølge FinTech Global er investeringer i fintech startups er steget fra DKK 95 mio. i 2015 til DKK 420 i 2017 og endelig er der skabt i omegnen af 800 nye jobs alene i startups fra begyndelsen af 2015 til slutningen af 2017. Det viser en ny rapport fra Oxford Research.

Analysen viser også, at hvis den nuværende vækst fortsætter vil der i 2020 være skabt i omegnen af 3400 nye job samlet i industrien – både startups og den mere etablerede branche. Ifølge Copenhagen FinTech viser beregninger fra Copenhagen Capacity, at et ekstra job inden for finans og IT skaber 1,75 jobs i andre sektorer.

”Tager man udgangspunkt i de tal, så betyder det, at de skønnede 3400 nye fintech-jobs frem mod 2020 vil kunne skabe op mod 10.000 jobs i Danmark og løfte BNP med op mod 7-10 mia. kr. Det er selvfølgelig udtryk for det bedst tænkelige scenarie, men det viser et enormt potentiale,” siger Thomas Krogh Jensen.

FLERE FRA COMMUNITY
Mest læste
This site is registered on wpml.org as a development site.