Åbent Corona-opråb fra startup-miljøet: Fire forslag der kan holde hånden under højvækstvirksomhederne
Åbent Corona-opråb fra startup-miljøet: Fire forslag der kan holde hånden under højvækstvirksomhederne
@Redaktionen

22 iværksættere og interessenter fra startup-miljøet er gået sammen om fire konkrete forslag, der skal komme højvækstvirksomhederne til undsætning under Corona-krisen. Det bliver nemlig dyrt, hvis vi taber en generation af virksomheder på gulvet, lyder det fra medunderskriver Peter Torstensen, CEO i Accelerace.

22 iværksættere og interessenter fra startup-miljøet er gået sammen om fire konkrete forslag, der skal komme højvækstvirksomhederne til undsætning under Corona-krisen. Det bliver nemlig dyrt, hvis vi taber en generation af virksomheder på gulvet, lyder det fra medunderskriver Peter Torstensen, CEO i Accelerace.

Det åbne brev er skrevet af 22 iværksættere, investorer og interessenter fra det danske startup-miljø.

Coronakrisen rammer virksomhederne hårdt, og særligt de små- og mellemstore højvækstvirksomheder, også kaldet startups og scaleups, lider under nedlukningen af det danske samfund.

Den aktuelle krise forventes at bremse private investeringer fra potentielle investorer, der holder igen med kapitalindsprøjtningerne. Derfor er en række iværksættere, investorer og andre aktører i startup-miljøet gået sammen om at bidrage med fire konkrete forslag til, hvordan Folketinget og regeringen kan hjælpe de små og mellemstore højvækstvirksomheder igennem den aktuelle krise.

Peter Torstensen, CEO i Accelerace.

“Som følge af krisen er det blevet meget svært for højvækstvirksomhederne at rejse risikovillig kapital. Det er dybt alvorligt, fordi 55 procent af alle nye job, der skabes i Danmark, forventes at blive skabt af nuværende eller nye højvækstvirksomheder med støtte fra private investorer samt væksthuse og inkubationsmiljøer. Det vil koste det danske samfund dyrt i både vækst og arbejdspladser, hvis vi taber hele eller dele af denne generation af virksomheder på gulvet. Derfor håber vi på, at der bliver lyttet til vores løsningsforslag, så der kan holdes en hånden under højvækstvirksomhederne,” siger Peter Torstensen, CEO i startup-acceleratoren Accelerace og en af initiativtagerne til de fire konkrete forslag.

Læs også: 27 vækstvirksomheders opråb til erhvervsministeren

Blandt de 22 underskrivere af forslagene er blandt andre Eske Gunge, stifter og adm. direktør i Actimo, serieiværksætter og investor Jan Dal Lehrmann og selvfølgelig Peter Torstensen. De fire forslag er sendt som et åbent brev til en række ministerier samt til flere af Folketingets partier.

De fire forslag ser sådan her ud:

1. Eftergive skat og moms for 2020

Karakteristisk for højvækstvirksomheder er, at de ofte drifter i en del år med underskud for at finansiere både produktudvikling og vækst. Det er nødvendigt for hurtigt at blive konkurrencedygtige på det globale marked. Dette underskud opbygger sig hos SKAT og kan benyttes som fradrag, når selskaberne bliver profitable. Men fradraget kunne med stor fordel bruges netop nu.

Derfor forslås det, at højvækstvirksomheder får mulighed for at beholde alle betalinger til SKAT, som allerede er betalt eller står til betaling i 2020 op til et defineret maksimum. Det drejer sig om moms, A-skat og AM-bidrag for fjerde kvartal af 2019 til og med andet kvartal i 2020. Med fradraget fra SKAT får virksomhederne tiltrængt likviditet her og nu til betaling af lønninger, husleje mv. De undgår at få akkumuleret gæld til SKAT og får hjælp til fastholdelse af medarbejdere og øgede chancer for overlevelse, hvilket i sidste ende også er til gavn for samfundsøkonomien. Til gengæld for dette, så modregnes der i virksomhedernes fremførte skattemæssige underskud. Det betyder i praksis, at staten ikke taber pengene, men får dem igen på et senere tidspunkt.

2. Udvidelse af skattekreditordningen

For højvækstvirksomheder fylder udviklingsomkostninger typisk meget. Derfor har den danske stat også støttet disse investeringer ved at gøre det muligt at aktivere omkostningerne og få dem udbetalt.

Det foreslås, at højvækstvirksomheder, med tilbagevirkende kraft fra indkomståret 2017-2019, får mulighed for straks at aktivere og få udbetalt 300 pct. af deres udviklingsomkostninger (den såkaldte skattekreditordning). Udbetalingen skal ske under forudsætning af, at virksomhederne i indkomståret 2019 har fremført et skattemæssigt underskud. Det forslås desuden, at aktiveringen også udgør 300 pct. i indkomståret 2020 ved udbetaling i 2021. Ved at udvide skattekreditordningen vil det være muligt at få målrettet støtten til virksomheder, der netop investerer meget i vækst, ligesom det vil være nemt blot at udvide den eksisterende ordning.

3. Straks-fradrag for investering i SMV’er

Da højvækstvirksomheder er meget afhængige af private investeringer fra Business Angels og Venturefonde, der lige nu har mistet mange penge og har travlt med at sikre eksisterende porteføljer, er det afgørende at hjælpe med at skabe bedre grobund for private investeringer på trods den store usikkerhed på markedet. En usikkerhed som må formodes at herske i resten af 2020.

Det forslås derfor, at investorer gives et straks-fradrag for investeringer i vækstvirksomheder, der foretages i 2020, såfremt de allerede er investorer i selskabet i dag. Straks-fradraget vil medvirke til, at flere private investorer investerer her og nu på trods af krisen.

4. 4:1 lån og investering fra Vækstfonden

Vækstfonden har også mulighed for at spille en central rolle i at udvide kapitalgrundlaget for investeringer og lån ved at påtage sig en større gearing af lån og investeringer. Det forslås, at Vækstfonden frem til 31. september 2020 gives mulighed for at tilbyde både lånefinansiering til højvækstvirksomheder eller såkaldt equity investering i forholdet 4:1. Det vil sige, at Vækstfonden kommer med 4/5, og private investorer kommer med en 1/5.

Det er væsentligt, at Vækstfonden ved lån giver lempelige vilkår for påbegyndelse af tilbagebetaling samt at Vækstfonden ved equity investeringer tiltræder aktionæraftalen på lige vilkår med eksisterende aktionærer.

Forslagene kan læses i sin fulde længde her.

Forslaget er underskrevet af:

Eske Gunge (stifter og adm. dir af Actimo)

Kristian Øllegaard (stifter og adm. dir. af Plecto)

Jeppe Rindom (medstifter og adm. dir. af Pleo)

Kresten Juel Jensen (adm.dir af Motosumo)

Allan Mørch (medstifter og adm.dir af Askcody)

Kaare Beck-Fischer (adm.dir af Maguru)

Rasmus Juul-Olsen, (stifter og adm.dir af Bookmundi)

Michael Bisgaard (medstifter og adm.dir af Kintobe)

Thomas Much-Laursen, (stifter og adm.dir af Aguardio)

Mike Vestergaard (stifter og adm.dir af Digura)

Niklas Laugesen (stifter og adm.dir af Napp)

Jørgen Bardenfleth (formand for Symbion A/S)

Oskar Lauritzen (GM, Europe af Orckestra Technologies)

Omair Khan (stifter og adm.dir af Salem Planet)

Morten Hellesøe Poulsen (stifter og adm.dir af Plytix)

Peter Torstensen (adm.dir af Accelerace Management & Symbion)

Jan Dal Lehrmann (serie iværksætter og investor)

Lars Ole Kornum (investor)

Ole Andersen (bestyrelsesmedlem & Business Angel)

Martin Bøge-Mikkelsen (bestyrelsesmedlem & Business Angel)

Michael Houghton-larsen (bestyrelsesmedlem & Business Angel)

Hans Christian Bjerre Andersen (Forretningsudvikler i CPH Business Hub)

Irfan Goandal, Janos Flösser, Amar Ramzan (Promentum Equity Partners)

FLERE FRA COMMUNITY
Mest læste
This site is registered on wpml.org as a development site.