Et virtuelt rundbordsmøde med fokus på COVID-19 og implikationerne heraf for det danske FinTech-miljø er blevet til et åbent brev med anbefalinger til Erhvervsministeren.
Åbent brev: Fintech-branchen sender anbefalinger til Erhvervsministeren
Åbent brev: Fintech-branchen sender anbefalinger til Erhvervsministeren
@Redaktionen

Et virtuelt rundbordsmøde med fokus på COVID-19 og implikationerne heraf for det danske FinTech-miljø er blevet til et åbent brev med anbefalinger til Erhvervsministeren.

Et virtuelt rundbordsmøde med fokus på COVID-19 og implikationerne heraf for det danske FinTech-miljø er blevet til et åbent brev med anbefalinger til Erhvervsministeren.

Dette er et åbent brev forfattet af Copenhagen Fintech og tilsendt erhvervsminister Simon Kollerup med anbefaling til en hjælpepakke for iværksættere.

Der blev d. 1. april afholdt et virtuelt rundbordsmøde med fokus på COVID-19 og implikationerne heraf for det danske FinTech miljø. Det er Copenhagen FinTechs, Finansforbundets og Finans Danmarks oplevelse, at mange FinTech start-ups er nødlidende netop nu og ikke nødvendigvis eller i tilstrækkelig grad er dækket af de nugældende afbødeforanstaltninger og erhvervspolitiske hjælpepakker. Det hænger uløseligt sammen med de meget individuelle behov og de forskelligartede vækst- og udviklingsstadier, som iværksættervirksomhederne befinder sig i netop nu.

Formålet med rundbordsmødet har derfor været at indsamle konkrete indspark og viden fra et bredt spektrum af involverede interessenter i FinTech økosystemet, herunder FinTech start-ups, business angles og investorer samt offentlige og private organisationer om den aktuelle situation. På baggrund af dialogen har man kortlagt de væsentligste udfordringer og potentielle løsningsforslag der måtte være i forhold til at minimere de negative konsekvenser af Corona-krisen for Fintech industrien i Danmark.

Vores hovedbudskab til de politiske beslutningstagere er, at vi under den nuværende krise må og skal sikre os, at vi ikke overser og i værste fald taber nogle af fremtidens vigtigste vækst- og beskæftigelseskometer på gulvet, herunder den hastigt voksende FinTech industri i Danmark.

Centrale problemstillinger og løsningsforslag for FinTech økosystemet:

Dækning af faste udgifter og omkostninger målrettet FinTech startups: Det er en stor udfordring for FinTech start-ups – specielt i den tidlige vækstfase – at gøre rede for omsætningstab, hvilket den eksisterende kompensationsordning til selvstændige erhvervsdrivende foreskriver.

Forslag 1: Finjustering og evt. udvidelse af den eksisterende ordning omkring kompensation til selvstændige erhvervsdrivende målrettet FinTech start-ups. En alternativ opgørelsesmetode kunne være at basere kompensationsgraden på baggrund af vækstvirksomhedernes budgetter og fremskrivninger indenfor en nærmere fastlagt og tidsbegrænset periode.

Hertil bør formuleringen i bekendtgørelse af 27/3/2020 for garantiordning i Vækstfonden for udlån til SMV’er §4, stk. 3 udbredes og indarbejdes i de øvrige hjælpepakker, således at FinTech økosystemet tilgodeses bedst muligt. Af bekendtgørelsen fremgår det, at ’fordi der er tale om en virksomhed i betydelig vækst, opgør pengeinstituttet, leasingselskabet m.v. skønsmæssigt virksomhedens omsætningstab på grundlag af virksomhedens budgetterede omsætning’.

Forslag 2: Udvikling af en revideret og mere fleksibel løntilskudsordning til FinTech start-up miljøet (og det bredere Tech-miljø). Det indebærer, at man som fintech iværksætter fortsat har mulighed for at opretholde et minimumsdriftsniveau vha. nøglemedarbejdere, der på samme tid er dækket af lønkompensationsordningen. En model kan fx være at lade nøglemedarbejdere arbejde på deltid med løntilskud. Herved sikrer man, at iværksættervirksomheden får sine kritiske lønomkostninger dækket, virksomheden holdes i gang og dermed overlever, og at den højtspecialiserede arbejdskraft forsat er i beskæftigelse (fremfor ledighed).

Adgang til finansiering og risikovillig kapital:

Forslag 3: Etablering af en pulje med offentlige midler målrettet start-ups indenfor de nyudnævnte nationale styrkepositioner, herunder Finans og Fintech. Dette skal bl.a. være med til at sikre, at de nødlidende iværksættere i klyngen hjælpes på bedst tænkelige vis, hvilket kræver et omfattende og meget detaljeret sektorkendskab. Midlerne kan med fordel uddeles i et tæt samarbejde mellem fx Vækstfonden, business angles og Copenhagen Fintech.

Froslag 4: For at imødegå den fastfrysning af adgangen til private egenkapital-investeringer fra business angles og venturefonde som sker nu, bør ordningerne omkring business-angle-matching udvides, således at der kommer mere og hurtigere risikovillig kapital i omløb via de engle, som stadig har kapacitet og som kan kvalificere kvaliteten af selskaberne, som hjælpes.

Endvidere spiller Vækstfonden en helt afgørende rolle i forhold til at etablere nye venturefonds og mikrofonde både hurtigt nu under og efter krisen. Konkret bør der tilføres likviditet til Vækstfonden til at eksekvere disse initiativer.

Forslag 5: Fremskydning af udbetaling af virksomhedernes tilgodehavende skattekreditter fra november  til øjeblikkeligt (baseret på de reviderede regnskaber) for at tilføre likviditet til FinTech start-ups.

Forslag 6: De eksisterende bevillinger fra fx Innovationsfonden øges til at dække mellem 50-100 pct. af virksomhedernes projektomkostninger med bagudvirkende kraft dækkende for hele projektperioden (modsat de aktuelle 33 pct.).

FLERE FRA COMMUNITY
Mest læste
This site is registered on wpml.org as a development site.